M-SITE

NEFUNKČNÍ PŘIPOJENÍ

1) Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely řádně připojeny a zda jsou napájecí zdroje všech síťových prvků zapojeny do el. sítě.

2) Pokud se k Internetu připojujete na notebooku pomocí domácího bezdrátu (AP), zkontrolujte zda máte zapnutou bezdrátovou (Wi-Fi) kartu.

3) Nefunguje-li připojení, zkuste napájecí zdroj instalační sady (černý adaptér instalovaný poblíž počítače nebo na půdě) odpojit z el. zásuvky a za přibližně 30 sekund znova připojit. Po cca druhé minutě zkuste připojení znovu.

4) Pokud připojení k Internetu stále nefunguje, zavolejte na naší HOTLINE 702260819, nebo 603700228

Další možné důvody:

 Není správně nastavena IP adresa,při zapojení nového pc do sítě, nebo při reinstalaci je zapotřebí nastavit na PC přidělování ip adresy automaticky (DHCP) Na obrazovce počítače se vpravo dole zobrazuje sdělení „Síťový kabel byl odpojen“. To může být způsobeno z následujících důvodů: V síťové kartě nebo v dalším síťovým prvku není zapojen datový kabel. Zařízení přes které jste připojeni není v zásuvce. Síťový kabel (nebo konektor na kabelu) byl poškozen. Síťová karta je nefunkční.

POMALÉ PŘIPOJENÍ

Pokud je výsledek připojení k Internetu výrazně nízký, zavolejte na naší HOTLINE 702260819